Skip to content

“Poczucie własnej wartości dobrze rozwinięte uodparnia na zranienia, sprawia, że nasze relacje z innymi są bardziej satysfakcjonujące, a życie lepsze.”

Jesper Juul

“Zapamiętaj, postaraj się zrozumieć …
Konflikt to z definicji sytuacja, w której dwoje ludzi ma różne potrzeby i odmienne pragnienia.”

Jesper Juul, Monica Oien

Gabinet terapeutyczny pracujący w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)

Czym jest TSR? Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skierowana jest do osób doświadczających trudności psychicznych i odczuwających potrzebę zmiany swojego funkcjonowania. Celem terapii jest jak najszybsze i jak najbardziej efektywne wypracowanie sposobu radzenia sobie z sytuacją będącą źródłem trudności. Ta forma pomocy skupia się w znacznym stopniu na teraźniejszości i przyszłości, nie szuka przyczyn występujących trudności w przeszłości i nie oferuje głębokiego wglądu w przeszłe doświadczenia.

TSR bywa wykorzystywana m.in w przypadkach:

 • osób doświadczających trudności relacyjnych,
 • osób cierpiących z powodu niskiej samooceny, zaburzeń nastroju,
 • osób będącymi ofiarami lub sprawcami przemocy,
 • osób uzależnionych.

Swoją pomoc w nurcie TSR oferuję osobom, które m.in.:

 • mają trudności z akceptacją siebie,
 • odczuwają obniżony nastrój lub objawy depresji,
 • znajdują się w kryzysie życiowym,
 • odczuwają lęk, napięcie, stres,
 • myślą o samobójstwie,
 • chcą budować lepsze relacje ze swoimi bliskimi,
 • należą do grupy LGBT+ lub są bliskimi osób z grupy LGBT+.

Trenerka Family Lab

Strona główna

Poszukując odpowiedzi na kluczowe dla rodzica pytania: “Jak być dobrym rodzicem?”, “Jak wychowywać dobrze swoje dzieci?” trafiłam na postać Jespera Juula.

Nie podawał on żadnej gwarancji, przepisu wskazującego punkt po punkcie jak postępować by mieć cudowne dziecko. Pokazał jednak, że istotą budowania dobrych relacji z dzieckiem jest szacunek do niego, zaufanie do jego kompetencji i autentyczność dorosłego.

Dziś działam pod parasolem Fundacji Familylab Polska, która jest częścią międzynarodowej organizacji Familylab Associtation. Pracuję z rodzicami, prowadząc seminaria inspirujące dla nich oraz konsultacje.

Chciałabym, by doświadczenie Jespera Juula, jego przesłanie, docierało do kolejnych osób, by jego wartości stawały się coraz bardziej popularne, by dzieci mogły żyć z autentycznymi dorosłymi, by otrzymywały należyty szacunek i abyśmy (my dorośli) ufali w ich możliwości. 

Skontakuj się ze mną i zapytaj o możliwy termin wizyty

Gabinet Psychoterapii
ul. Św. Warzyńca 29/32
60-546 Poznań
tel.: 602369565

Kim jestem?

Poniżej znajdziesz poświadczenia uprawnień i certyfikaty FamilyLab i TSR.

Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna